Mitokondrierna är speciella strukturer i kroppen som fungerar som kraftverk. De driver olika funktioner i cellen och hela organismen.

Mitokondrierna framställer den energi som behövs för att cellen ska fungera genom en process som kallas för ”cellandning”. Processen kräver syre och avger energi. Under cellandningen kan vissa giftiga former av syre uppstå (kallas för fria syreradikaler). Dessa fria radikaler måste neutraliseras av andra ämnen för att undvika cellskador.

Idebenone antas fungera som en neutralisator för dessa giftiga former av syre. Därför antas idebenone ha en antioxiderande effekt och därmed skydda mot cellskador.

Idebenon har optimerats för att lösas upp i vatten och lipider och kan passera genom mitokondriemembranet.