Mitokondrierna är speciella strukturer i kroppen som fungerar som energikällor. De driver olika funktioner i cellen och hela organismen. (1,2)

Mitokondrierna framställer den energi som behövs för att cellen ska fungera genom en process som kallas för ”cellandning”. Processen kräver syre och avger energi. Under cellandningen kan vissa toxiska varianter av syre uppstå (kallas för fria syreradikaler). Dessa fria radikaler måste neutraliseras av andra ämnen för att undvika cellskador. (8)

Idebenone antas fungera som en neutralisator av fria syreradikaler vilket ger en antioxiderande effekt och därmed skydda mot cellskador.

Idebenon är vatten- och fettlösligt  och kan passera genom mitokondriemembranet.