תנאים והתניות עבור השימוש באתר האינטרנט של SANTHERA

השימוש באתר האינטרנט הזה כפוף לתנאים ולהתניות הבאים ולחוקים הרלוואנטיים. הכניסה שלך לאתר והעיון בו, מהווים הוכחה לכך שהסכמת לכל אותם תנאים התניות וחוקים רלוואנטיים. אם אינך מסכימ/ה לאיזה מהתנאים, ההתניות והחוקים הרלוואנטיים, לא תוכל/י להשתמש באתר הזה. לפיכך, הואיל / הואילי לקרוא את התנאים וההתניות הבאים בקפידה, לפני שתשתמש/י באתר האינטרנט. נא לשים לב: SANTHERA רשאית לשנות או לבטל את התנאים וההתניות הללו מכל סיבה שהיא, בכל עת וללא הודעה מראש. לכן, מאחר שהינך מחויב/ת לתיקונים מאין אלו, עליך לבקר בדף הזה באופן תקופתי, כדי לבדוק את התנאים וההתניות שיהיו תקפים באותה עת.

1. שימוש אישי, שאינו מסחרי, בלבד

אתר האינטרנט הזה מוגן בזכויות יוצרים, אלא אם כן הדבר מצוין בפירוש. לכן, יש באפשרותך להוריד, להעתיק באופן דיגיטאלי, להדפיס או להציג כל מידע הכלול באתר האינטרנט לשימוש פרטי ושאינו מסחרי בלבד. הפצה, התמרה, העברה או שימוש בנתונים כלשהם מתוך אתר האינטרנט (כולל תמונות, טקסט, גרפיקה, סרטוני וידיאו וכו') לשם מטרות ציבוריות או מסחריות, אסורות בהחלט. כל חריגה מהנ"ל מחייבת הסכמה בכתב, מראש, מאת Santhera. אולם למרות זאת, Santhera אינה ערבה לכך שהשימוש שלך במידע המצוי באתר זה, לא יפגע בזכות של צד שלישי, ואינה מייצגת צד כזה.

2. זכויות יוצרים, סימנים מסחריים וזכויות קנייניות נוספות
זכויות היוצרים, הסימנים המסחריים, פטנטים, מידע המהווה קניין, מוצרים או זכויות קנייניות אחרות המצויות באתר האינטרנט הזה או שהאתר מתייחס אליהן (להלן: "הזכויות"), הינן בבעלות בלעדית של Santhera, או של בעליהן בהתאמה, שהעניקו ל-Santhera זכות ורישיון להשתמש בזכויות הללו. שום רישיון לזכויות או זכות להשתמש בהן אינם מוענקים לך.

3. קישוריוּת ומסגוּר
קישוריות המובילות לאתר האינטרנט הזה מותרות אך ורק לדף הבית. קישורי עומק Deep-linking אסורים. נוסף לכך, גניבת תוכן מקור hot-linking, in-line linking , מסגוּר של אתר האינטרנט הזה או כל שיטה לכלול חלקים מאתר זה באתר האינטרנט שלך או של צד שלישי אסורים אף הם. כל חריגה מהנ"ל מחייבת הסכמה בכתב, מראש, מאת Santhera.

4. קישוריות לאתרים של צד שלישי
כשירות לאורחים, אתר זה מכיל קישוריות לאתרים אחרים באינטרנט המצויים בבעלות של צד שלישי (להלן: "אתרים של צד שלישי") או המופעלים על ידיו. נא לשים לב: Santhera אינה שולטת באתרי צד שלישי הללו, וההתקשרות שלך לאתרי הצד השלישי הללו נעשית תוך הסתכנות שלך, וכפופה להצהרה המשפטית ולמדיניות הפרטיות של האתר המקושר. כמו כן, עליך להבין, ש-Santhera אינה מאשרת ואינה סוקרת שום אתר של צד שלישי. Santhera אינה אחראית ואין לה כול מחויבות מכל סוג שהוא, לאתרי הצד השלישי המקושרים הללו.

5. מדיניות הפרטיות
המונח "פרטים אישיים" כפי שמשתמשים בו בפרק זה, מתייחס לכל מידע שבו ניתן להשתמש כדי לזהות אותך, כגון שמך, תאריך הלידה שלך, כתובת דוא"ל או כתובת למשלוח דואר.

ייתכן שחלק מן השירותים המסופקים באתר זה, דורשים הרשמה. בעת ההרשמה ל-Santhera ייתכן שיהיה צורך למלא שדות נתונים מסוימים, וכן לבחור בשם משתמש ובסיסמה. הרשמה מעין זו חושפת את זהותך. נא לשים לב: במקרה שתחליט/י שלא לחשוף פרטים אישיים מסוימים הנדרשים להרשמה, לא תוכל/י לגשת לחלקים מסוימים באתר, או ש- Santhera לא תוכל להיענות לבקשתך. Santhera לא תעבד את הפרטים האישיים שלך ללא הסכמה מראש מצדך. Santhera תעבד פרטים אישיים עבור מטרות ספציפיות ומוגבלות, ותיידע אותך לגבי המטרות הללו כשתבקש את הפרטים האישיים שלך. עיבוד הפרטים האישיים שלך על ידי Santhera ייעשה בתאימות מלאה עם תקנים בינלאומיים מוכרים לגבי הגנת המידע. Santhera בעשותה זאת, מוודאת שתהיה תאימות של עובדיה עם התקנים הנוקשים של אבטחה ושמירת סודיות.

Santhera לא תעניק גישה לפרטים האישיים שלך לשום צד שלישי. אולם, ייתכן שפרטים אישיים יועברו כבדרך אגב לצד שלישי הפועל עבור Santhera או בשמה, או בקשר לעסקים שלה, לצורך עיבוד נוסף בהתאם למטרה המקורית של איסוף הפרטים האישיים. Santhera תשתדל, בכל עת כשהדבר ניתן, להבטיח שהן המחויבות של אי-חשיפה והן השימוש המיועד בפרטים האישיים יצוינו בבירור. צדדים שלישיים מעין אלו עשויים לאמץ מדיניות פרטיות שונה. כוונתה של Santhera הינה, בכל אופן, להבטיח שצדדים שלישיים מעין אלו יעניקו הגנה כזאת שהיא מעניקה, ובמידה שהדבר הולם, תכרות Santhera הסכם מחייב עם צד שלישי, שעל פיו נתונים אישיים יעובדו על ידו רק לצורך המטרה המורשית במפורש על ידיה. אולם, מובן במפורש, ש-Santhera לא תחלוק שום פרטים אישיים רגישים (למשל: היסטוריה רפואית) עם אף צד שלישי, ללא הסכמתך המפורשת מראש, ותמיד תוכל/י למבטל את הסכמתך לכך במועד מאוחר יותר. נא לשים לב שאם תבטל/י את הסכמתך, ייתכן ש-Santhera לא תוכל למלא אחר אחדות מבקשותיך. אולם, כשהדבר ניתן ליישום, Santhera תיידע צדדים שלישיים – שהפרטים האישיים שלך הועברו אליהם – את דבר ביטול הסכמתך.

Santhera תנסה לוודא שהפרטים האישיים שלך יעודכנו ויהיו מדויקים ומלאים, בהתאם למידע שסופק לה. את/ה זכאי/ת להיכנס לפרטים האישיים שלך בכל עת, ולעדכן אותם או לדרוש את מחיקתם. אם ברצונך לגשת לפרטים האישיים שלך המוחזקים על ידי Santhera, לתקנם או למחקם, אנא צור / צרי קשר עם ה-וובמאסטר שלנו. Santhera תפעל בהתאם לבקשתך בזריזות ובאופן מדויק, ללא תשלום. למרות זאת, בקשות למחיקת פרטים אישיים תהיינה כפופות לכל מחויבות החלה על Santhera , כגון דיווח משפטי ואתי או הפקדת מסמכים, או מחויבות לשמירה עליהם. בכל מקרה אחר, Santhera תשמור על פרטים אישיים אך ורק כל עוד הדבר נדרש, באופן סביר, לצורך תהליך המטרה שלשמה נאספו פרטים אישיים הללו, ובהתאם לכל דרישה לדיווח חוקי או אתי או להחזקת מסמכים החלה עליה.
מדיניות הפרטיות חלה אך ורק על אתר האינטרנט הזה בלבד.

6. Google Analytics
אתר זה משתמש ב- Google Analytics, שירות אינטרנטי המסופק על ידי Google, Inc. (להלן: גוגל). Google Analytics משתמש ב cookies שהם קובצי טקסט המותקנים במחשב שלך, כדי לסייע לאתר לנתח את האופן שבו המשתמשים עושים בו שימוש. המידע שמחוללןת cookies לגבי השימוש שלך באתר (כולל כתובת IP שלך), מועבר לגוגל ומאוחסן בשרתים בארה"ב. במקרה של העלמת IP (הפיכה לאנונימי), גוגל תקטע / תהפוך לעלוּם את שמונת הסימנים האחרונים בכתובת ה-IP עבור מדינות החברות באיחוד האירופי, ועבור צדדים נוספים בהסכם של התחום הכלכלי האירופי. רק במקרים חריגים, כתובת IP מלאה נשלחת לשרתי גוגל בארה"ב ומקוצרת על ידם. גוגל תשתמש במידע זה בשם ספק האינטרנט, למטרות אומדן השימוש שלך באתר האינטרנט, לעריכת דוחות לגבי פעילות אתר האינטרנט עבור מפעילי האתר, ולספק שירותים נוספים המתייחסים לפעילות אתרים ולשימוש באינטרנט – לספק האינטרנט. גוגל לא תשייך את כתובת IP שלך לשום מידע אחר שגוגל מחזיקה בו. יש באפשרותך לסרב לשימוש ב cookies על ידי בחירה בהגדרות המתאימות בדפדפן שלך. אולם יש לשים לב: אם תעש/ה/י זאת, ייתכן שלא תוכל/י להשתמש במלוא הפונקציונאליות של אתר האינטרנט הזה. כמו כן, ניתן למנוע מגוגל לאסוף נתונים (cookies וכתובת IP) ולהשתמש בהם, על ידי הורדה והתקנה של תוסף (plug-in) לדפדפן, הזמין בקישורית https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB.

יש אפשרות לסרב לשימוש ב-Google Analytics על ידי הקשה על הקישורית הבאה. cookies של העדפת-התנגדות תותקן במחשב שלך, וזה ימנע איסוף עתידי של הנתונים שלך בעת ביקור באתר האינטרנט הבא: נטרל את Google Analytics

מידע נוסף הנוגע לתנאים ולהתניות לגבי שימוש בנתונים ושמירה על הפרטיות מצוי בכתובת http://www.google.com/analytics/terms/gb.html. נא לשים לב, שבאתר האינטרנט הזה הקוד שלGoogle Analytics מוחלף על ידי “gat._anonymizeIp();”; כדי להבטיח שאיסוף כתובות IP יהיה עלום, מה שמכונה מסכה (IP-masking).

7. אי-דיוקים טכניים, שגיאות כתיב ושינויים
אי-דיוקים טכניים ושגיאות כתיב עלולים להופיע באתר האינטרנט. Santhera שומרת לעצמה את הזכות לשנות, לתקן ו/או לשפר כל מידע, כמו גם כל מוצר המתואר באתר הזה, בכל עת, ללא הודעה על כך.

8. תניית פטור
אף כי Santhera מתכוונת לספק באתר האינטרנט מידע מדויק ומעודכן בכל עת, הרי עליך להכיר בכך שהאתר זמין לך כמות שהוא (“as is”). Santhera אינה מעניקה ערובה ולא ייצוג, לא במפורש ולא במרומז, בשום אופן שהוא המתייחס לתוכנו של האתר (לרבות אך לא רק למלל, גרפיקה וקישוריות). יתר על כן,Santhera אינה מקבלת שום אחריות ושום מחויבות המתייחסת באופן כלשהו לשימוש שאת/ה עושים באתר ובתכניו. Santhera אינה מקבלת שום מחויבות לדיוק, להלימה, לשלמות, להיקף, לתועלת, לאמינות של התכנים באתר זה ולא להיותו בעיתוי הנכון. Santhera אינה מעניקה שום ערובה, לא במפורש ולא במרומז, לכך שהפונקציות הכלולות באתר האינטרנט תפעלנה ברצף וללא שגיאות, לכך שפגמים יתוקנו, או שהאתר הזה או השרת המביא להיות זמין נקיים מווירוסים ומנוֹזקוֹת (תוכנות מזיקות) אחרות. Santhera שומרת לעצמה את הזכות לקטוע או להפסיק כל פונקציה של אתר האינטרנט או את כולן, ואינה מקבלת מחויבות כלשהי לגבי כל קטיעה או הפסקה של כל פונקציה של האתר או של כולן גם יחד.

מאחר שתחומי שיפוט מסוימים אינם מתירים החרגה של ערבות מרומזות, חלק מן ההחרגות הנזכרות מעלה לא יחולו עליך.

9. מידע לגבי מוצרי Santhera
מידע שמופיע באתר זה לגבי מוצרי Santhera , אינו מיועד להוות תחליף לייעוץ רפואי מוסמך. אם את/ה חולה-מטופל, אנא פנה/ פני לרופא המטפל שלך או לספק השירותים הרפואיים והודע / הודיעי להם על כך, במידה שאת/ה זקוק/ה לייעוץ רפואי. Santhera תגיב לשאילתה מאת הרופא או ספק השירותים הרפואיים שלך.

מידע בדבר מוצרים מיועד לטווח רחב של קהלים, ועשוי להכיל מידע שאינו זמין במדינתך. נא לפנות לחברה האחרית מטעם Santhera, לקבלת מסמכים ומידע המוכוונים במיוחד למדינה.

10. הצהרה לגבי הצפוי בעתיד
אחדות מן ההצהרות באתר האינטרנט הזה עוסקות בצפוי בעתיד. הצהרות מעין אלו נתונות מטבען לסיכונים מסויימים, חוסר ודאות וגורמים אחרים שעלולים להשפיע על תוצאות בפועל, על ביצועים או הישגים של Santhera. הללו עלולים להיות שונים במידה ניכרת מהצפי או התחזית הכלולים בהצהרות לגבי הצפוי לעתיד. הצהרות לגבי הצפוי מבוססות על הציפיות וההשערות הנוכחיות של Santhera, שגורמים שונים עשויים להשפיע עליהן. גורמים אלו כוללים כל כשל או עיכוב ביכולתה של Santhera לפתח מוצרים חדשים, חוסר יכולת לקבל אישורים רגולטוריים כצפוי, בעיות במסחור מוצרים קיימים עקב תחרות או גורמים אחרים ותקנות ממשלתיות המגבילות את יכולתה של Santhera למכור את מוצריה. נא לשים לב: Santhera אינה נוטלת על עצמה שום מחויבות לעדכן את הצהרות הצפוי בעתיד הכלולות באתר האינטרנט הזה, כך שישקפו כל אירוע או נסיבות המתרחשים לאחר התאריך לעדכון התכנים באתר.

11. החלת סמכות שיפוטית ותחום השיפוט
השימוש שלך באתר האינטרנט הזה כפוף מכל הבחינות לחוקי שווייץ, ללא התחשבות בבחירת דרישות החוק. את/ה מסכימים שכל מחלוקת והליכים משפטיים המתעוררים באופן ישיר או עקיף עקב אתר האינטרנט הזה או המתייחסים אליו, יהיו נתונים לסמכות השיפוט הבלעדיים של בתי הדין המוסמכים לכך בקנטון Basel-Landschaft, שווייץ.