Andningsfunktionen kommer att bedömas av en kvalificerad och certifierad person på varje center. Denna person är oftast andningsterapeut eller sjukgymnast. Deltagarna kommer att instrueras i hur man använder spirometern som finns på centret och en handhållen nmd-1-enhet.

Deltagarna kommer att ombes att använda nmd-1-enheten. Enheten används för att mäta andningsfunktionen hemma en gång i veckan för att få fler mätpunkter över tid  för att bedöma andningsfunktionen.

Vid varje studiebesök kommer bedömaren att överföra data från den hem-baserade enheten. Deltagarna kommer också att ombes att upprepa testet av andningsfunktionen med den hem-baserade enheten vid varje studiebesök.

Mätningarna av andningsfunktionen omfattar:

 • 1

  Forcerad vitalkapacitet
  (6, 7)

  Den totala mängden luft som du blåser ut i ett andetag med full kraft efter maximal inandning
 • 2

  Maximalt exspiratoriskt flöde (14)

  Testet av maximalt expiratoriskt flöde mäter hur snabbt en person kan andas ut
 • 3

  Forcerad exspiratorisk volym på 1 sekund (6, 7)

  Den mängd luft som du kan blåsa ut på en sekund
 • 4

  Maximal hostkraft

  Hastigheten för den luft som blåses ut ur lungorna efter en hostning
 • 5

  Blodets syremättnadsnivå mätt med pulsoximeter

  Syre förs runt i blodet bundet till hemoglobinmolekyler. Syremättnad är ett mått på hur mycket syre blodet kan transportera, som en procentandel av det maxvärdet för syretransport.
  (15, 16)
 • 6

  Endtidal CO2-nivå mätt genom kapnografi (16, 17)

  Maximal koncentration av koldioxid (CO2) i slutet av en utandning

För alla respiratoriska bedömningar kommer det högsta värdet från minst tre, upp till fem, på varandra följande mätningar att användas.